AKTUALITY
V loňském roce právě na semilskou pouť se konalo poslední promítání ve staré budově kina Jitřenka. Po více jak roce je stavba v podstatě dokončena a z bývalého kina pro 500 diváků se vyloupla moderní multifunkční budova, ve kte...
Z pohledu stavebního byla dokončena kompletní hrubá stavba, tzn. včetně střechy ve střední části objektu. V některých místnostech 3NP byly dokončeny omítky. Jsou z velké části osazena okna. Plocha hlediště je vybetonována. Dále...
NOVINKY NA E-MAIL

Příprava projektu

Na základě zpracovaných variantních studií a projednání s veřejností v lednu 2007 byl zpracován do úrovně stavební dokumentace konečný návrh řešení. Mimo rekonstrukci ploch pro parkování vznikne nový shromažďovací prostor doplněný o tzv. španělské schody s možností posezení. Doplňujícím prvkem pro letní období bude vodotrysk zapuštěný do úrovně pochozí plochy.
Kamenná dlažba v prostoru před španělskými schody bude vyplněna kamenem z lokalit Geoparku Českého ráje jako symbolu geologické rozmanitosti regionu.

 • Sběr podnětů k případným změnám v připravené dokumentaci - veřejné projednání 17.01.2007 a 31.01.2007
 • Vypracování alternativní varianty rekonstrukce podle připomínek veřejnosti 2/2007 - 4/2007

Změny z podnětů veřejnosti
 • taras před Albertem byl prostřednictvím „španělských schodů“ rozšířen o možnost posezení (v celé šířce cca 35 cm vysoké dřevěné schody), o lavičky, to vše v ose kruhové křižovatky.
 • před tímto posezením/podiem bude prostor pro volný pohyb lidí, pro umístění vánočního stromku, pro příležitostné menší akce
 • řešeno „temné zákoutí“ před prodejnou Sluníčko posunutím schodiště
 • doplnění zeleně
 • na náměstí budou doplněna pítka, stojany na kola, lavičky
 • pro rozšíření parkování a lepší vyvážení užití náměstí je vypuštěna instalace pro tržnici v rohu u Horovy ulice a přesunut stánek před bufetem Jizera

 • 10.5.2007 Projednání variant ve stavební komisi za účasti členů rady
 • 16.5.2007 Projednání v Radě města
 • 22.5.2007 Představení variant a jejich projednání s veřejností
 • 24.5.2007 Projednání v Zastupitelstvu města
 • Vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení - 6/2007 a 7/2007
 • Získání stavebního povolení - 9/2007
 • Žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Priorita 2.2 - 11/2008
 © 2010 E-VISION International s.r.o.
404 Not Found

Not Found

The requested URL /_seo_footer.html was not found on this server.


Apache/2.2.17 (Fedora) Server at www.e-vision.cz Port 80