AKTUALITY
V loňském roce právě na semilskou pouť se konalo poslední promítání ve staré budově kina Jitřenka. Po více jak roce je stavba v podstatě dokončena a z bývalého kina pro 500 diváků se vyloupla moderní multifunkční budova, ve kte...
Z pohledu stavebního byla dokončena kompletní hrubá stavba, tzn. včetně střechy ve střední části objektu. V některých místnostech 3NP byly dokončeny omítky. Jsou z velké části osazena okna. Plocha hlediště je vybetonována. Dále...
NOVINKY NA E-MAIL

Příprava projektu

 • Sběr podnětů v období 11/2006 -  1/2007 - anketa mezi mladými v rámci Europanostra, projednání v radě města dne 10.1.2007, projednání s veřejností 17.01.2007 a 31.01.2007
 • Výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace 2/2007- 3/2007 (usnesení rady o výběru zhotovitele )
 •  Projednávání jednotlivých variant rekonstrukce v pracovní skupině 4/2007 - 5/2007
 •  09.5.2007 Odevzdání variant rekonstrukce podle zadání
 • 10.5.2007 Projednání variant ve stavební komisi za účasti členů rady
 • 16.5.2007 Projednání v Radě města 
 • 22.5.2007 Představení variant a jejich projednání s veřejností
 • 24.5.2007 Projednání v Zastupitelstvu města
 • Vypracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí - 9/2007 až 10/2007
 • Posouzení vlivu stavby na životní prostředí E.I.A. - 10/2007
 • Vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení - 12/2007 až 2/2008
 • Získání stavebního povolení - 3/2008 
 • Žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Priorita 2.2 - 11/2008


Uvedené dokumenty jsou ve formátu PDF

Výsledky ankety
Zápis z jednání 17.1.2007
Zápis z jednání 31.1.2007
Zápis z jednání 15.3.2007
Záznam prezentace záměru 22.5.2007
Usnesení rady o výběru zhotovitele
Usnesení zastupitelstva o výběru varianty
Zápis z jednání zastupitelstva
Stavební povolení
Územní rozhodnutí


© 2010 E-VISION International s.r.o.
404 Not Found

Not Found

The requested URL /_seo_footer.html was not found on this server.


Apache/2.2.17 (Fedora) Server at www.e-vision.cz Port 80