AKTUALITY
V loňském roce právě na semilskou pouť se konalo poslední promítání ve staré budově kina Jitřenka. Po více jak roce je stavba v podstatě dokončena a z bývalého kina pro 500 diváků se vyloupla moderní multifunkční budova, ve kte...
Z pohledu stavebního byla dokončena kompletní hrubá stavba, tzn. včetně střechy ve střední části objektu. V některých místnostech 3NP byly dokončeny omítky. Jsou z velké části osazena okna. Plocha hlediště je vybetonována. Dále...
NOVINKY NA E-MAIL

Jitřenka a Riegrovo náměstí - II. etapa

Do projektu „Semily – Revitalizace centra města“ jsou zahrnuty dva dílčí projekty, a to „Semily – Stavební úpravy městského kina Jitřenka“ a „Rekonstrukce Riegrova náměstí v Semilech – II. etapa“. Tyto dílčí projekty jsou územně a realizačně propojeny.

Na realizaci projektu Město Semily získalo dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod z prioritní osy 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí, oblast podpory 2.2 Rozvoj měst. Poskytnutá dotace vychází z následujícího finančního rámce.

Celkové výdaje projektu v Kč 92 744 376,07
Celkové způsobilé výdaje v Kč 90 507 594,27
Poskytnutá dotace v Kč 63 300 000,00

Projekt byl na základě žádosti Města Semily zařazen mezi projekty tzv. pilotní v rámci podpory 2.2.© 2010 E-VISION International s.r.o.
404 Not Found

Not Found

The requested URL /_seo_footer.html was not found on this server.


Apache/2.2.17 (Fedora) Server at www.e-vision.cz Port 80